Укрдержфонд розпочинає прийом документів для отримання бюджетної субсидії новоствореним фермерським господарствам

 • 244

Фото без опису

Український державний фонд підтримки фермерських господарств (Укрдержфонд) розпочинає прийом документів для отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) – новоствореним фермерським господарствам згідно Постанови КМУ №106 від 07.02.2018 р. (зі змінами).

 

Субсидія надається новоствореним фермерським господарствам у період їх становлення (перші три роки після створення) виділяється бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) один раз виключно для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 5000 гривень на 1 гектар, але не більше 100000 гривень на одне фермерське господарство.

 

Фінансова підтримка надається:

 • фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20000000 гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення;
 • зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки).

Фінансова підтримка не надається одержувачам:

 • які вже отримали таку субсидію у минулі роки;стосовно яких порушено справу про банкрутство;яких в установленому порядку визнано банкрутами;
 • які перебувають на стадії ліквідації;
 • які мають на 1 число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення виплат, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС, а також перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам»;
 • щодо яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Документи приймаються в Черкаському відділенні Укрдержфонду до 30 жовтня 2021р. (ОБОВ’ЯЗКОВО в паперовому та електронному вигляді):

 1. копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до ст.81 ЗУ «Про фермерське господарство»); Примітка. Копія статуту повинна бути прошита, пронумерована та скріплена печаткою і підписом голови господарства. Крім цього, остання сторінка статуту засвідчується головою ФГ;
 2. копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, – копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період (для юридичних осіб – баланс (форма №1-м) і звіт про фінансові результати (форма №2-м), для ФОП – податкова декларація платника єдиного податку);
 3. одну із таких відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, актуальну на дату подання заявки:

- стосовно земель фермерського господарства як юридичної особи – для земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні фермерського господарства, або земельних ділянок, які перебувають у користуванні голови фермерського господарства, наданих йому із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства;

 

- стосовно земель фермерського господарства, створеного без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України «Про фермерське господарство» для земельних ділянок, які перебувають у власності та/або користуванні членів фермерського господарства.(інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно; дійсна 10 днів);

 1. відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (копія виписки з ЄДР або копія відомостей з ЄДР за безкоштовним запитом);
 2. довідку про банківські реквізити фермерського господарства на бланку фермерського господарства або видану банком. Копія статуту, копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства, копія фінансового документа, копія виписки з ЄДР засвідчуються наступним чином:

Згідно з оригіналом Голова ФГ (підпис) П.І.Б. (печатка за наявності).

Документи приймаються за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська 131, каб. 307, 3-й поверх, телефон для довідок: (097) 466-95-75.