Виплата допомоги на поховання

  • 215

Фото без опису

Законом України від 10.07.2003 №1102-IV «Про поховання та похоронну справу» передбачено, що виконавцю волевиявлення померлого чи особі, яка зобов’язалася поховати померлого, надається допомога на поховання.

 

У разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплату допомоги на поховання здійснюють органи Пенсійного фонду України.

 

Питання її виплати регулюється: Законом України від 09.07.2003 №1058-ІV «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» (далі – Закон №1058) і Законом України від 09.04.1992 №2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі – Закон №2262).

 

Згідно із статтею 53 Закону №1058 у разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на час смерті.

 

У разі смерті пенсіонера, якому пенсію було призначено відповідно до Закону №2262, членам його сім’ї або особі, яка здійснила його поховання, виплачується допомога в розмірі тримісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на час смерті, але не менше п’ятиразового розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 

Особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає в орган, що призначає пенсію:

 

- документ, що посвідчує особу заявника;

 

- заяву про виплату допомоги на поховання;

 

- свідоцтво про смерть;

 

- витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку  про смерть пенсіонера.

 

Якщо померла особа одержувала пенсію відповідно до Закону №2262, заявник додатково подає довідку, що поховання здійснено за власні кошти (не за кошти держави).

 

У разі реєстрації смерті за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, який підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави.

 

Із заявою про виплату допомоги на поховання можна звертатися в будь-який сервісний центр Пенсійного фонду в межах України незалежно від місця проживання заявника чи перебування на обліку померлого пенсіонера.

 

Із 01 квітня 2021 року виплата допомоги на поховання здійснюється шляхом зарахування коштів на поточні рахунки осіб, які мають право на її отримання, в уповноважених банках.

 

Допомога на поховання не виплачується:

 

- якщо поховання пенсіонера здійснено за державний кошт;

- незалежно від закону, відповідно до якого призначено пенсію, допомога на поховання не виплачується, якщо особа перебувала на повному державному утриманні, і установа (заклад), у якому пенсіонер помер, здійснила поховання за бюджетний кошт.