Увага! Інформація для власників житлових приміщень, які виявили бажання тимчасово безоплатно розмістити внутрішньо переміщених осіб та отримати компенсацію витрат

 • 368

Фото без опису

Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

 1. Цей Порядок визначає механізм надання компенсації витрат власників жилих приміщень приватного житлового фонду, що пов'язані з безоплатним тимчасовим розміщенням внутрішньо переміщених осіб, які після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204, і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (далі – компенсація).
 2. Компенсація надається фізичним особам – громадянам України віком від 18 років, які є власниками жилих приміщень приватного житлового фонду (далі – власники жилих приміщень) і безоплатно розміщували в цих приміщеннях згаданих у пункті 1 цього Порядку внутрішньо переміщених осіб, для покриття понесених власниками жилих приміщень витрат, пов'язаних з таким розміщенням.
 3. Виконавчий комітет міської ради через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або власники жилих приміщень вносять відомості щодо приміщень приватного житлового фонду, доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб на території населених пунктів Христинівської міської територіальної громади, до веб-ресурсу «Прихисток».

На підставі зазначених відомостей виконавчий комітет міської ради формує Реєстр жилих приміщень, доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осібна території населених пунктів Христинівської міської територіальної громади.

 1. Власник жилого приміщення зобов’язаний не пізніше наступного дня з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб подати до Центру надання адміністративних послуг виконкому Христинівської міської ради заяву, у якій зазначається прізвище, ім’я та по батькові кожної з розміщених осіб та до якої додаються копії документів, що посвідчують їх особу.

До заяви додаються наступні документи:

 1. Документ, який посвідчує право власності на житловий будинок (квартиру).

Право власності на житловий будинок (квартиру) може підтверджуватися:

  • договорами, на підставі, яких набувається право власності (купівліпродажу, дарування, міни);
  • свідоцтво про право власності, видане органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді;
  • свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане до 1 січня 2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією;
  • свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом чи консульською установою України;
  • свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, видане нотаріусом або консульською установою України;
  • судове рішення, що набрало законної сили, щодо набуття права власності на нерухоме майно;
  • інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують набуття права власності на нерухоме майно.
 1. Копія паспорта (1,2 сторінка і прописка).

За загальним правилом, особа має подати паспорт (тобто це документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а для окремих осіб – інший документ, що підтверджує її спеціальний статус) або свідоцтво про народження дитини ( та, за потреби, документи, що підтверджують родинні стосунки з малолітньою особою).

 1. Копія ідентифікаційного номера (коду);
 2. Одночасно з подачею заяви власник надає згоду на обробку персональних даних.
 3. Копії квитанцій про оплату комунальних послуг за попередній місяць  2022 року;

Власник жилого приміщення також зобов’язаний в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у жилому приміщенні (у формі попередньої заяви із фактичною кількістю ВПО).

На підставі зазначених заяв  виконавчий комітет міської ради вносить зміни до Реєстру жилих приміщень, доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб на території населених пунктів Христинівської міської територіальної громади.

 1. Для отримання компенсації власник жилого приміщення не пізніше п'яти днів (до 5 числа включно) з дня закінчення звітного місяця (30 або 31 число) подає до Центру надання адміністративних послуг виконкому Христинівської міської ради заяву за формою згідно з додатком 1 (далі – заява).

До заяви додаються наступні документи:

 • копії квитанцій про оплату комунальних послуг за попередній місяць  2022 року;
 • довідкарахунок з банку.

Заява подається в паперовій формі або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Заява розглядається протягом п'яти робочих днів з дня її отримання. Перебіг п’яти робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання такої заяви.

Протягом строку розгляду заяви уповноважені особи виконавчого комітету міської ради проводять перевірку наведених у заяві власником жилого приміщення відомостей з відвідуванням (у разі потреби)місця розміщення внутрішньо переміщених осіб, зокрема з метою перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання, документів, що встановлюють особу (паспорта громадянина України або свідоцтва про народження внутрішньо переміщеної особи, зокрема електронних документів), а також перевіряють дані про відсутність або наявність у заяві інформації про осіб, які отримують щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (зразок акту додається).

Підставами для відмови у виплаті компенсації є встановлення невідповідності осіб, кількості розміщених осіб, кількості людино-днів даним, зазначеним у заяві.

За результатами перевірки виконавчий комітет міської ради визначає обсяг компенсації витрат власника жилого приміщення, що пов'язані з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб, та подає заяву за формою згідно з додатком 2 до Черкаської обласної військової адміністрації до 10-го числа місяця, що настає за звітним.

 1. Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи (далі – людино-день), з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб, але не раніше дати включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про розміщення внутрішньо переміщеної особи у відповідному жилому приміщенні.

Кількість людино-днів визначається шляхом додавання кількості внутрішньо переміщених осіб, які проживали у жилому приміщенні власника, в кожний день місяця.

Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні.

Загальна сума компенсації власнику жилого приміщення визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.

 1. Компенсація здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів виключно у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами до 20-го числа місяця з дня закінчення звітного місяця за умови відсутності заборгованості власника жилого приміщення за житлово-комунальні послуги.

Примітка:

 1. Виплата компенсації здійснюється лише за наявності обох (в разі зміни кількості ВПО – трьох) заяв.

Пам’ятайте:

Для отримання компенсації необхідно обов’язково подати заяву при заселенні ВПО і щомісяця подавати заяву на виплату (звіт).

Власник жилого приміщення також зобов’язаний в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у жилому приміщенні.

2. Одночасно з подачею заяви власник надає згоду на обробку персональних даних.

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису