Податкова інформує

  • 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікатор будівель та споруд для декларування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2024 році

 

Який Класифікатор  будівель та споруд  використовується для декларування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  у 2024 році?

 

На платників податків покладено обов’язок із декларування на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та подання не пізніше 20 лютого звітного року до контролюючого органу за місцем знаходження об'єкта/об'єктів оподаткування декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України (підпункт 266.7.5. пункт 266.7 статті 266).

Складання податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Декларація) здійснюється з урахуванням приміток, які містяться у самій формі Декларації. Форма податкової декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10.04.2015 № 408 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.11.2022 № 371) зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 26.09.2023 №519.

Одним із показників у Декларації є код типу об’єкта, який зазначається відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації від 17 серпня 2000 року № 507 (далі - Класифікатор ДК 018-2000) (примітка 4 у додатках І та II Декларації). 

Класифікатор ДК 018-2000 також використовується органами місцевого самоврядування для встановлення розміру ставок та пільг з Податку. Підставою для використання органами місцевого самоврядування Класифікатора ДК 018-2000 є Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року №1330 «Про затвердження Порядку та форм надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів» (далі - Постанова № 1330).

З огляду на те, що наказом Міністерства економіки України від 16 травня 2023 року №3573 «Про затвердження національного класифікатора НК 018:2023 та скасування національного класифікатора ДК 018-2000» скасовано з 01.01.2024 року Класифікатор ДК 018-2000 виникло питання, щодо його застосування у 2024 році для декларування Податку. 

Зважаючи на всі чинники, вбачається, що у 2023 році не було внесено змін до Постанови №1330, що слугувало прийняттю органами місцевого самоврядування розмірів ставок та пільг з Податку на 2024 рік за Класифікатором ДК 018-2000 та зважаючи на чинність Постанови №1330 не вбачалось підстав для внесення пропозицій до Міністерства фінансів України щодо змін форми Декларації. 

Тому для уникнення непорозумінь у платників податків, органів місцевого самоврядування та посадових осіб контролюючих органів для адміністрування та декларування Податку у 2024 році використовується Класифікатор ДК 018-2000.