Звіт про бюджетну заборгованність

  • 127

 

    ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17.01.2018 № 12
Звіт
 про бюджетну заборгованість  за окремими програмами по загальному фонду
станом на  01  квітня 2021 року
Бюджет Христинівської Міської Територіальної Громади
     
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн коп.
   
Розділ II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів за окремими програмами  
Коди бюджетної класифікації Показники Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість Зареєстровані бюджетні фінансові
зобов’язання на кінець звітного періоду (року)
функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів* економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету на початок звітного року на кінець звітного періоду (року) на початок
звітного року
на кінець звітного періоду (року)
усього з неї прострочена
усього з неї прострочена
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  8000   9103 Інша діяльність              
  8000   9104 Видатки та надання кредитів   6 835,00     6 835,00    
  8000   4100 Внутрішнє кредитування   6 835,00     6 835,00    
  8000   4110 Надання внутрішніх кредитів   6 835,00     6 835,00    
  8000   4113 Надання інших внутрішніх кредитів   6 835,00     6 835,00    
  8800   9103 Кредитування              
  8800   9104 Видатки та надання кредитів   6 835,00     6 835,00    
  8800   4100 Внутрішнє кредитування   6 835,00     6 835,00    
  8800   4110 Надання внутрішніх кредитів   6 835,00     6 835,00    
  8800   4113 Надання інших внутрішніх кредитів   6 835,00     6 835,00    
  8830   9103 Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення              
  8830   9104 Видатки та надання кредитів   6 835,00     6 835,00    
  8830   4100 Внутрішнє кредитування   6 835,00     6 835,00    
  8830   4110 Надання внутрішніх кредитів   6 835,00     6 835,00    
  8830   4113 Надання інших внутрішніх кредитів   6 835,00     6 835,00    
  8831   9103 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі              
1060 8831 0218831 9104 Видатки та надання кредитів   6 835,00     6 835,00    
1060 8831 0218831 4100 Внутрішнє кредитування   6 835,00     6 835,00    
1060 8831 0218831 4110 Надання внутрішніх кредитів   6 835,00     6 835,00    
                       
202100000026521790 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 1 з 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1060 8831 0218831 4113 Надання інших внутрішніх кредитів   6 835,00     6 835,00    
  900201   9104 Видатки та надання кредитів   6 835,00     6 835,00    
  900201   4100 Внутрішнє кредитування   6 835,00     6 835,00    
  900201   4110 Надання внутрішніх кредитів   6 835,00     6 835,00    
  900201   4113 Надання інших внутрішніх кредитів   6 835,00     6 835,00    
       
       
  Керівник (посадова особа)   Оксана БЕРДЕГА
       
  Керівник самостійного структурного підрозділу   Ірина СУХЕЦЬКА
       
  " 07 " квітня 2021р.