Інформація про виконання бюджету Христинівської міської територіальної громади за І квартал 2022 року

  • 244

Фото без опису

ДОХОДИ

За звітний період до бюджету міської територіальної громади надійшло 63701,2 тис. грн. доходів, з них: 62498,9 тис. грн. до загального фонду, або 104,3 відсотка до плану на звітний період, до спеціального фонду – 1202,3 тис. грн., або 45,9 відсотка до річного плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року (в співставних умовах) обсяг доходів загального фонду збільшився на 3091,2 тис. грн., або на 5,2 відсотка.

У складі доходів бюджету по загальному фонду:

  • базова дотація – 707,1 тис. грн.;
  • дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 681,4 тис. грн.;
  • дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 328,2 тис. грн.;
  • освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 21462,0 тис. грн.;
  • субвенції з місцевих бюджетів – 310,0 тис. грн., з них:

на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 212,4 тис. грн.;

 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 45,1 тис. грн.;

 

інші субвенції з місцевого бюджету – 52,5 тис. грн.

 

Загальний фонд

За І квартал 2022 року виконання доходів по загальному фонду бюджету громади (без трансфертів) забезпечено на 107,2 відсотка. При завданні звітного періоду 36381,4 тис. грн. до бюджету надійшло 39010,3 тис. грн., що на 2628,9 тис. грн. більше. У порівнянні з відповідним періодом минулого року (в співставних умовах) обсяг доходів зріс на 768,7 тис. грн., або на 2,0 відсотка.

 

Податку на доходи фізичних осіб надійшло 23187,8 тис. грн., що на 19,5 тис. грн. або на 0,1 відсотка більше проти надходжень за відповідний період 2021 року. Надходження по податку на майно за січень – березень 2022 року склали 4787,0 тис. грн. та зменшилися у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 4,8 відсотка, або на 239,3 тис. грн. Єдиного податку надійшло 7834,4 тис. грн. або на 3,1 відсотка (237,9 тис. грн.) менше, ніж за І квартал 2021 року.

 

Щоденно проводиться аналіз виконання доходної частини бюджету в розрізі податків та платників, розроблявся план надходжень по платниках та проводився аналіз сплати ними податків. Проводиться робота з платниками податків по питанню 100-відсоткової сплати поточних платежів до бюджету. За І квартал 2022 року проведено 2 засідання комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та обов’язкових платежів і зборів та 2 засідання комісії з питань протидії корупції, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

 

Спеціальний фонд

Надходження до спеціального фонду бюджету (без трансфертів) склали 1202,3 тис. грн., або 45,9 відсотка до плану на рік.

 

Власні надходження бюджетних установ при плані 2411,9 тис. грн. склали 1170,2 тис. грн., або 48,5 відсотка до річного плану.

 

Надходження коштів екологічного податку склали 25,6 тис. грн., що становить 50,0 відсотків від запланованих на І квартал 51,2 тис. грн.

 

Крім того, надійшло 6,4 тис. грн. грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

 

ВИДАТКИ

Виконання видаткової частини загального фонду бюджету міської територіальної громади за І квартал 2022 року становить 66088,3 тис. грн., або 80,7 відсотка до уточнених планових призначень на звітний період.

 

На фінансування захищених та першочергових статей витрат по загальному фонду бюджету спрямовано 61783,0 тис. грн., що становить 93,5 відсотка загального обсягу видатків звітного періоду, в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями – 48254,6 тис. грн. (92,1 відсотка до уточнених планових призначень), медикаменти та перев'язувальні матеріали – 192,4 тис. грн. (59,1 відсотка), продукти харчування – 596,6 тис. грн. (37,3 відсотка), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 12441,6 тис. грн. (68,0 відсотків), виплата пенсій і допомоги населенню – 297,8 тис. грн. (74,7 відсотка).

 

Із загального обсягу видатків на фінансування виконавчого комітету та структурних підрозділів міської ради спрямовано 9,0 відсотків, на фінансування закладів та заходів у галузі освіти – 72,4 відсотка, на охорону здоров'я – 6,5 відсотка, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 3,6 відсотка, на культуру і мистецтво – 3,0 відсотка, на фізичну культуру і спорт – 0,9 відсотка, житлово-комунальне господарство – 4,2 відсотка, регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту – 0,1 відсотка, заходи громадського порядку та безпеки – 0,3 відсотка.

 

Фінансування видатків із бюджету Христинівської міської територіальної громади проводилось виходячи з фактичної потреби з врахуванням економії асигнувань по мірі виконання дохідної частини бюджету.

 

Кошторисні призначення загального фонду бюджету на утримання виконавчого комітету та структурних підрозділів Христинівської міської територіальної громади затверджені на І квартал 2022 року у сумі 8072,8 тис. грн., виконання становить 5953,5 тис. грн., або 73,7 відсотка уточнених планових призначень.

 

На утримання установ, закладів та фінансування заходів у галузі освіти планом по загальному фонду бюджету на звітний період передбачено 55461,1 тис. грн. Видатки становлять 47859,7 тис. грн., або 86,3 відсотка до уточненого плану.

 

На фінансування закладів дошкільної освіти громади спрямовано видатки у сумі 10560,3 тис. грн., що становить 22,1 відсотка до видатків по галузі.

 

На фінансування загальноосвітніх шкіл громади спрямовано видатки у сумі 32468,8 тис. грн., що становить 67,8 відсотка до видатків по галузі.

 

На харчування дітей у закладах дошкільної освіти використано – 313,9 тис. грн., учнів закладів загальної середньої освіти – 225,6 тис. грн. Фактична вартість харчування одного діто-дня в дошкільних закладах освіти склала 27,20 грн., в закладах середньої освіти 1 класів та учнів пільгових категорій – 13,90 грн., дітей в дошкільних підрозділах – 27,61 грн.

 

На оплату за спожиті енергоносії використано 7097,5 тис. грн., або 63,9 відсотка до уточнених планових призначень.

 

Виконання видаткової частини спеціального фонду по галузі становить 20,9 відсотка, при плані 3602,0 тис. грн., використано – 752,9 тис. грн.

 

По галузі «Охорона здоров’я» на надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам у бюджеті міської територіальної громади планові призначення склали 6861,7 тис. грн., використано 4300,5 тис. грн., що становить 62,7 відсотка.

 

На виконання міської програми «Підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Христинівська багатопрофільна лікарня» Христинівської міської ради Черкаської області на 2021-2023 роки» використано 3289,9 тис. грн., або 69,8 відсотка до уточненого плану на звітний період.

 

На медикаменти та перев'язувальні матеріали спрямовано 120,8 тис. грн. Вартість 1 ліжко-дня по медикаментах складає 16,04 грн.

 

Придбання продуктів харчування здійснено на суму 57,1 тис. грн. Вартість 1 ліжко-дня по продуктах харчування складає 7,58 грн.

 

На оплату за використані енергоносії спрямовано 2900,9 тис. грн., або 71,8 відсотка до уточнених планових призначень.

 

На виконання міської програми «Розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Христинівської міської ради Черкаської області на 2021-2023 роки» планом на звітний період передбачалось 2359,1 тис. грн., використано – 1010,6 тис. грн. Видатки проведено на придбання медикаментів – 71,6 тис. грн., оплату послуг – 39,1 тис. грн., оплату за спожиті енергоносії – 878,1 тис. грн., інші виплати населенню – 21,8 тис. грн.

 

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» виконання плану становить 80,5 відсотка, при плані 2975,6 тис. грн., фактично використано 2395,9 тис. грн.

 

За рахунок субвенцій з обласного бюджету по загальному фонду бюджету здійснено видатки на:

  • пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 36,3 тис. грн., або 58,9 відсотка до уточненого плану. Забезпечено ліками 21 громадянина, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 15,5 тис. грн. та надано послуги по зубопротезуванню 1 громадянину на суму 5,8 тис. грн.;
  • компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування, автотранспортне обслуговування – 8,8 тис. грн., профінансовано на 100 відсотків;
  • поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 4,3 тис. грн.
  • виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в’язням і репресованим, які проживають на території області – 3,0 тис. грн.

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги використано кошти у сумі 121,8 тис. грн., або 94,9 відсотка до плану.

 

На компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті спрямовано 24,1 тис. грн., або 32,1 відсотка до плану та автомобільному транспорті – 37,6 тис. грн., або 50,1 відсотка до плану.

 

На утримання комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» передбачено 2358,8 тис. грн., використано – 2022,3 тис. грн., що становить 85,7 відсотка уточнених планових призначень.

 

Заробітна плата з нарахуваннями профінансована в повному обсязі відповідно до нарахованих сум – 1817,9 тис. грн., що становить 92,1 відсотка планових призначень.

 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 203,8 тис. грн., що становить 65,2 відсотка уточнених планових призначень.

 

По спеціальному фонду річні планові призначення становлять 704,0 тис. грн., використано – 171,0 тис. грн., або 24,3 відсотка до плану.

 

На харчування підопічних, що перебувають у стаціонарному відділенні спрямовано відповідно до фактичної потреби 120,1 тис. грн. Вартість харчування одного ліжко-дня склала 78,63 грн. відповідно до запланованого.

 

На придбання медикаментів – 8,1 тис. грн., відповідно до фактичної потреби. Вартість по медикаментах одного ліжко-дня склала 4,77 грн. Кількість пенсіонерів, одиноких та непрацездатних громадян, які обслуговуються працівниками центру за І квартал 2022 року становила 538 осіб, в тому числі: кількість підопічних, що проживали у Ліщинівському стаціонарному відділенні – 30 осіб.

 

На надання матеріальних допомог населенню громади відповідно до міської комплексної програми «Турбота» на 2021-2025 рр. використано 120,0 тис. грн. або 79,1 відсотка до плану періоду.

 

На утримання установ та закладів у галузі «Культура і мистецтво» по загальному фонду бюджету проведено видатки у сумі 1998,7 тис. грн., що становить 78,1 відсотка до запланованого.

 

Заробітна плата з нарахуваннями профінансована по фактично нарахованих сумах – 1682,5 тис. грн.

 

На оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги використано 305,6 тис. грн., або 46,4 відсотка до плану.

 

Кошти спеціального фонду бюджету використано у сумі 23,6 тис. грн., що становить 48,6 відсотка від річного плану, в тому числі: взято на облік комп’ютерну техніку, швейну машинку, меблі та електричні лампочки – 22,8 тис. грн., оплата послуг по вивозу сміття – 0,8 тис. грн.

 

По галузі «Фізична культура і спорт» по загальному фонду бюджету планові призначення звітного періоду становили 864,0 тис. грн., фактично профінансовано – 584,8 тис. грн., тобто 67,7 відсотка до плану, в тому числі по:

 

КПКВК 0215031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» при плані 375,5 тис. грн., профінансовано 278,8 тис. грн., тобто 74,2 відсотка до плану, кошти використані на утримання дитячо-юнацької спортивної школи;

 

КПКВК 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» при плані 488,5 тис. грн., профінансовано – 306,0 тис. грн., або 62,6 відсотка до плану.

 

По галузі «Житлово-комунальне господарство» в бюджеті міської територіальної громади по загальному фонду на І квартал передбачалось 3688,8 тис. грн., фактичне використання проведено на суму 2742,9 тис. грн., що становить 74,4 відсотка до уточненого плану. Кошти спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам з благоустрою, задіяним у прибиранні територій населених пунктів, що входять до складу Христинівської територіальної громади, оплату електроенергії за вуличне освітлення населених пунктів, утримання в належному стані доріг, вулиць, площ, скверів, парків, дитячих майданчиків, забезпечення благоустрою кладовищ населених пунктів територіальної громади.

 

По галузі «Економічна діяльність» в бюджеті міської територіальної громади по загальному фонду на І квартал передбачалось 146,5 тис. грн., фактичне використання здійснено на суму 70,9 тис. грн., що становить 48,4 відсотка до плану на звітний період. Кошти використано на відшкодування витрат при перевезенні пасажирів на міському автобусі.

 

По галузі «Інша діяльність» в бюджеті міської територіальної громади по загальному фонду на І квартал передбачалось 531,2 тис. грн., фактичне використання – 181,4 тис. грн., що становить 34,1 відсотка до плану на звітний період. Кошти використано на заходи громадського порядку та безпеки.

 

Видаткову частину спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за І квартал 2022 року при плані на рік 7326,3 тис. грн., виконано у сумі 947,4 тис. грн., тобто на 12,9 відсотка, в тому числі по галузях: освіта – 752,9 тис. грн., соціальний захист населення – 171,0 тис. грн., культура і мистецтво – 23,5 тис. грн.

 

Станом на 01.04.2022 року по загальному фонду бюджету міської територіальної громади виникла дебіторська заборгованість в сумі 14,5тис. грн., в зв’язку з попередньою оплатою періодичних видань на 2022 рік.

 

Станом на 01.04.2022 року по загальному фонду бюджету кредиторська заборгованість складає 234,5тис. грн., в тому числі:

 

по видатках, що здійснюються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, в зв’язку з тим, що помісячний розподіл субвенції не забезпечує потребу в коштах на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам шкіл – 203,1 тис. грн.;

 

по видатках, що здійснюються за рахунок власних надходжень бюджету громади – 31,4 тис. грн.

 

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість – 0,9 тис. грн., в зв’язку із особливим режимом виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану.

 

Заборгованість по видатках, що здійснюються за рахунок власних доходів бюджету громади виникла в зв’язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX та з урахуванням обмежень, встановлених постановою Кабінет Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами.

Начальник фінансового управління                          Микола НЕВШУПА

Видатки

Доходи

Заборгованість за окремими програмами по загальному фонду

Заборгованість за окремими програмами по спеціальному фонду

Заборгованість по загальному фонду

Заборгованість по спеціальному фонду

Зведена форма

Звіт про виконання бюджету розвитку

Звіт про використання дотацій та субвенцій з ДБ

Інформація про стан місцевих боргів

Кредитування

Фінансування