Христинівський сектор УДМС у Черкаській області  інформує щодо одночасного оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон

  • 213

Фото без опису

 

 

Христинівський сектор УДМС у Черкаській області  інформує щодо одночасного оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Де отримати

Територіальні органи Державної міграційної служби України

Територіальні підрозділи Державної міграційної служби України

Державне підприємство "Документ"

Центр надання адміністративних послуг

Як замовити послугу

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Хто може звернутися: фізична особа
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

Заява-анкета (оформлюється під час подання документів)

Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, державного мита

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта)

Письмова заява про втрату або викрадення паспорта (у разі втрати чи викраденння паспорта)

Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави

Оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України)

Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера)

Довідка про реєстрацію місця проживання особи або довідка про зняте місце проживання (за наявності)

Документ, що підтверджує реєстрацію/розірвання шлюбу (за наявності)

Свідоцтва про народження дітей (за наявності)

Документи, що підтверджують зміну прізвища, імені або по батькові (за наявності)

Посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб)

Одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру (для особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я)

Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (у разі подання документів законним представником)

Документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи (у разі подання документів представником)

Умови і випадки надання

Документи для одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон подаються до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, центру надання адміністративних послуг, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем звернення та паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюються:

1) особі, яка досягла 14-річного віку, — на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто;

2) особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, — на підставі заяви-анкети одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі — законні представники);

3) особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, — на підставі заяви-анкети особи або її законного представника.

 

Для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру у разі одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, центру надання адміністративних послуг, державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу на підставі поданих заявником документів із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру формуються одночасно заява-анкета для оформлення паспорта громадянина України та заява-анкета для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон у разі їх одночасного оформлення видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх отримання або не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх термінового отримання.

У разі необхідності проведення додаткових перевірок для ідентифікації особи під час розгляду заяви-анкети для оформлення паспорта громадянина України строк розгляду такої заяви-анкети продовжується до двох місяців, про що заявнику повідомляється поштою, засобами телефонного або електронного зв’язку. Рішення про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон приймається після прийняття рішення про оформлення паспорта громадянина України.

Результат та способи отримання результату

Одночасне оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Рішення про відмову в оформленні, обміні та видачі паспорта громадянина України

Вартість послуги

За одночасне оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон адміністративний збір справляється у порядку та розмірах, визначених законодавством для оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх отримання або не пізніше ніж через 10 робочих днів та сім робочих днів з дня оформлення заяв-анкет для їх термінового отримання відповідно.