Звіт про виконання бюджету Христинівської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року

  • 130

Фото без опису

ДОХОДИ

За звітний період до бюджету міської територіальної громади надійшло 190849,7 тис. грн доходів, з них: 188001,3 тис. грн. до загального фонду, або 94,5 відсотка до плану на звітний період, до спеціального фонду – 2848,4 тис. грн., або 108,9 відсотка до річного плану.

 

У складі доходів бюджету по загальному фонду:

 

- базова дотація – 2121,3 тис. грн.;

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2044,1 тис. грн.;

- інші дотації з місцевого бюджету – 157,8 тис. грн.;

- дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 547,0 тис. грн.;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 64453,4 тис. грн.;

- субвенції з місцевих бюджетів – 1274,5 тис. грн., з них:

 

на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 716,8 тис. грн.;

 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 186,2 тис. грн.;

 

інші субвенції з місцевого бюджету – 371,5 тис. грн.

 

Загальний фонд

За 9 місяців 2022 року виконання доходів по загальному фонду бюджету громади (без трансфертів) забезпечено на 91,5 відсотка. При завданні звітного періоду 128303,1 тис. грн. до бюджету надійшло 117403,2 тис. грн., що на 10899,9 тис. грн. менше. У порівнянні з відповідним періодом минулого року (в співставних умовах) обсяг доходів зменшився на 8027,3 тис. грн., або на 6,4 відсотка.

 

Податку на доходи фізичних осіб надійшло 73784,0 тис. грн., що на 5293,1 тис. грн. або на 6,7 відсотка менше проти надходжень за відповідний період 2021 року. Надходження по податку на майно за січень – вересень 2022 року склали 18736,0 тис. грн. та зменшилися у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 5,2 відсотка, або на 1028,4 тис. грн. Єдиного податку надійшло 18248,6 тис. грн. або на 5,3 відсотка (1028,3 тис. грн) менше, ніж за 9 місяців 2021 року.

 

Щоденно проводиться аналіз виконання доходної частини бюджету в розрізі податків та платників, розроблявся план надходжень по платниках та проводився аналіз сплати ними податків. Проводиться робота з платниками податків по питанню 100-відсоткової сплати поточних платежів до бюджету. За січень-вересень 2022 року проведено 7 засідань комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та обов’язкових платежів і зборів та 5 засідань комісії з питань протидії корупції, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

 

Спеціальний фонд

Надходження до спеціального фонду бюджету (без трансфертів) склали 2848,4 тис. грн., або 108,9 відсотка до плану на рік.

 

Власні надходження бюджетних установ при плані 2411,9 тис. грн. склали 2169,1 тис. грн., або 89,9 відсотка до річного плану.

 

Надходження коштів екологічного податку склали 101,8 тис. грн., що становить 66,3 відсотка від запланованих на 9 місяців 153,6 тис. грн.

 

Крім того, надійшло 7,6 тис. грн. грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності та 569,9 тис. грн. коштів від продажу землі.

 

ВИДАТКИ

Виконання видаткової частини загального фонду бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року становить 177285,3 тис. грн., або 79,3 відсотка до уточнених планових призначень на звітний період.

 

На фінансування захищених та першочергових статей витрат по загальному фонду бюджету спрямовано 163125,3 тис. грн., що становить 92,0 відсотка загального обсягу видатків звітного періоду, в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями – 138821,9 тис. грн. (86,3 відсотка до уточнених планових призначень), медикаменти та перев'язувальні матеріали – 814,0 тис. грн. (78,0 відсотків), продукти харчування – 1055,2 тис. грн. (31,9 відсотка), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 21104,1 тис. грн. (69,9 відсотка), виплата допомог населенню – 1330,1 тис. грн. (87,5 відсотка).

 

Із загального обсягу видатків на фінансування виконавчого комітету та структурних підрозділів міської ради спрямовано 9,6 відсотка, на фінансування закладів та заходів у галузі освіти – 70,4 відсотка, на охорону здоров'я – 6,0 відсотків, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 4,4 відсотка, на культуру і мистецтво – 2,8 відсотка, на фізичну культуру і спорт – 1,1 відсотка, житлово-комунальне господарство – 4,8 відсотка, регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту – 0,6 відсотка, заходи громадського порядку та безпеки – 0,3 відсотка.

 

Фінансування видатків із бюджету Христинівської міської територіальної громади проводилось виходячи з фактичної потреби з врахуванням економії асигнувань по мірі виконання дохідної частини бюджету.

 

Кошторисні призначення загального фонду бюджету на утримання виконавчого комітету та структурних підрозділів Христинівської міської територіальної громади затверджені на 9 місяців 2022 року у сумі 22661,2 тис. грн., виконання становить 17014,7 тис. грн., або 75,1 відсотка уточнених планових призначень.

 

На утримання установ, закладів та фінансування заходів у галузі освіти планом по загальному фонду бюджету на звітний період передбачено 151471,6 тис. грн. Видатки становлять 124843,8 тис. грн., або 82,4 відсотка до уточненого плану.

 

На фінансування закладів дошкільної освіти громади спрямовано видатки у сумі 25751,9 тис. грн., що становить 20,6 відсотка до видатків по галузі.

 

На фінансування закладів загальної середньої освіти громади спрямовано 86116,0 тис. грн., що становить 69,0 відсотків до видатків по галузі.

 

На харчування дітей у закладах дошкільної освіти використано 393,4 тис. грн, учнів закладів загальної середньої освіти – 320,0 тис. грн. Фактична вартість харчування одного діто-дня в дошкільних закладах освіти склала 29,37 грн., в закладах середньої освіти 1 класів та учнів пільгових категорій – 13,63 грн., дітей в дошкільних підрозділах – 27,34 грн.

 

На оплату за спожиті енергоносії використано 10512,6 тис. грн., або 63,4 відсотка до уточнених планових призначень.

 

Виконання видаткової частини спеціального фонду по галузі становить 23,2 відсотка: при плані 4321,6 тис. грн., використано – 1004,7 тис. грн.

 

По галузі «Охорона здоров’я» на надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам у бюджеті громади планові призначення звітного періоду становили 16129,1 тис. грн., використано 12084,2 тис. грн., або 74,9 відсотка.

 

На виконання міської програми «Підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Христинівська багатопрофільна лікарня» Христинівської міської ради Черкаської області на 2021-2023 роки» використано 9373,3 тис. грн., або 86,9 відсотка до уточненого плану на звітний період.

 

На медикаменти та перев'язувальні матеріали спрямовано 373,0 тис. грн. Вартість 1 ліжко-дня по медикаментах складає 12,98 грн.

 

Придбання продуктів харчування здійснено на суму 341,8 тис. грн. Вартість 1 ліжко-дня по продуктах харчування складає 11,89 грн.

 

На оплату за використані енергоносії спрямовано 6694,7 тис. грн., або 93,3 відсотка до уточнених планових призначень.

 

Капітальні видатки здійснено на суму 1480,7 тис. грн., що становить 66,6 відсотка від річного плану, кошти використано на капітальний ремонт котельні із заміною твердопаливних водогрійних котлів та допоміжного обладнання КНП «Христинівська багатопрофільна лікарня» Христинівської міської ради по вул. Б.Хмельницького, 2.

 

На виконання міської програми «Розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Христинівської міської ради Черкаської області на 2021 – 2023 роки» планом на звітний період передбачалось 5329,3 тис. грн., використано – 2710,9 тис. грн. Видатки проведено на придбання предметів та матеріалів – 110,8 тис. грн., медикаментів – 441,0 тис. грн., оплату послуг – 389,8 тис. грн., оплату за спожиті енергоносії – 1691,1 тис. грн., інші виплати населенню – 36,9 тис. грн.

 

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» виконання плану становить 87,5 відсотка: при плані 8959,0 тис. грн., фактично використано 7837,3 тис. грн.

 

За рахунок субвенцій з обласного бюджету по загальному фонду бюджету здійснено видатки на:

 

– пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 76,2 тис. грн., або 42,5 відсотка до уточненого плану. Забезпечено ліками 70 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 70,4 тис. грн. та надано послуги по зубопротезуванню 1 громадянину на суму 5,8 тис. грн.;

 

– компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування, автотранспортне обслуговування – 17,3 тис. грн., профінансовано на 100 відсотків;

 

– поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 13,0 тис. грн.;

 

– виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в’язням і репресованим, які проживають на території області – 9,0 тис. грн.;

 

– виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тис. грн. членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням АТО/ООС, здійсненням заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України – 200,0 тис. грн.

 

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги використано кошти у сумі 417,4 тис. грн., або 97,1 відсотка до плану.

 

На надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку використано 2,7 тис. грн., або 54,0 відсотки до плану.

 

На компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті спрямовано 184,2 тис. грн., або 81,9 відсотка до плану та автомобільному транспорті – 37,6 тис. грн., або 16,7 відсотка до плану.

 

На утримання комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» передбачено 6617,5 тис. грн., використано – 6036,7 тис. грн., що становить 91,2 відсотка уточнених планових призначень.

 

Заробітна плата з нарахуваннями профінансована в повному обсязі відповідно до нарахованих сум – 5621,7 тис. грн., що становить 94,6 відсотка планових призначень.

 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 353,4 тис. грн., що становить 77,9 відсотка уточнених планових призначень.

 

По спеціальному фонду річні планові призначення становлять 704,0 тис. грн., використано – 533,0 тис. грн., або 75,7 відсотка до плану.

 

На харчування підопічних, що перебувають у стаціонарному відділенні спрямовано відповідно до фактичної потреби 449,8 тис. грн. Вартість одного ліжко-дня харчування склала 66,5 грн.

 

На придбання медикаментів – 25,3 тис. грн., відповідно до фактичної потреби. Вартість по медикаментах одного ліжко-дня склала 2,4 грн. Кількість пенсіонерів, одиноких та непрацездатних громадян, які обслуговувалися працівниками центру за 9 місяців 2022 року становила 678 осіб, в тому числі: кількість підопічних, що проживали у Ліщинівському стаціонарному відділенні – 33 особи.

 

За КПКВК 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» відповідно до міської комплексної програми «Турбота» на 2021-2025 рр. за рахунок коштів бюджету громади профінансовано видатки на: надання матеріальних допомог населенню – 463,8 тис. грн. та забезпечення оплати ритуальних послуг та предметів ритуальної належності по похованню учасників бойових дій – 77,7 тис. грн.

 

На утримання установ та закладів у галузі «Культура і мистецтво» по загальному фонду бюджету проведено видатки у сумі 5015,6 тис. грн., що становить 70,3 відсотка до запланованого.

 

Заробітна плата з нарахуваннями профінансована по фактично нарахованих сумах – 4495,4 тис. грн.

 

На оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги використано 453,1 тис. грн., або 58,2 відсотка до уточненого плану.

 

Кошти спеціального фонду бюджету використано у сумі 58,2 тис. грн., що становить 71,4 відсотка від річного плану, в тому числі: взято на облік комп’ютерну техніку, швейну машинку, меблі та електричні лампочки – 23,1 тис. грн., оплата послуг по вивозу сміття – 1,8 тис. грн. та інші видатки – 0,4 тис. грн., поповнення бібліотечного фонду – 32,9 тис. грн.

 

По галузі «Фізична культура і спорт» по загальному фонду бюджету планові призначення звітного періоду становили 2475,9 тис. грн., фактично профінансовано – 1959,7 тис. грн., тобто 79,2 відсотка до плану, в тому числі по:

 

КПКВК 0215031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» при плані 1065,1 тис. грн., профінансовано 923,3 тис. грн., або 86,7 відсотка до плану, кошти використані на утримання дитячо-юнацької спортивної школи;

 

КПКВК 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» при плані 1410,8 тис. грн., профінансовано – 1036,5 тис. грн., або 73,5 відсотка до плану.

 

По галузі «Житлово-комунальне господарство» в бюджеті міської територіальної громади по загальному фонду на 9 місяців передбачалось 11590,8 тис. грн., фактичне використання проведено на суму 8537,2 тис. грн., що становить 73,7 відсотка до уточненого плану. Кошти спрямовано на утримання в належному стані вулиць та доріг – 5778,4 тис. грн., ремонт дорожнього покриття вулиць та доріг – 106,8 тис. грн., утримання в належному стані площ, парків, скверів, дитячих майданчиків, придбання саджанців дерев та кущів – 1038,6 тис. грн., забезпечення благоустрою кладовищ – 413,8 тис. грн., забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення – 1117,7 тис. грн., утримання в належному стані зони відпочинку Долинка – 40,4 тис. грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 41,5 тис. грн.

 

По галузі «Економічна діяльність» в бюджеті міської територіальної громади по загальному фонду на 9 місяців передбачалось 2562,5 тис. грн., фактичне використання здійснено на суму 1099,1 тис. грн., що становить 42,9 відсотка до плану на звітний період. Кошти використано на компенсацію вартості перевезення пасажирів на міському автобусі на суму 70,9 тис. грн. та поточний ремонт доріг, що знаходяться в комунальній власності громади на суму 1028,2 тис. грн.

 

По галузі «Інша діяльність» в бюджеті міської територіальної громади по загальному фонду на 9 місяців передбачалось 662,2 тис. грн., фактичне використання – 299,3 тис. грн., що становить 45,2 відсотка до плану на звітний період. Кошти використано на заходи громадського порядку та безпеки та заходи з територіальної оборони.

 

Видаткову частину спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року при уточненому плані на рік 9622,5 тис. грн., виконано – 3375,7 тис. грн., тобто на 35,1 відсотка, в тому числі по галузях: державне управління – 247,8 тис. грн., освіта – 1004,7 тис. грн., охорона здоров’я – 1480,7 тис. грн., соціальний захист населення – 533,0 тис. грн., культура і мистецтво – 58,2 тис. грн., інша діяльність – 51,3тис. грн.

 

Станом на 01.10.2022 року по загальному фонду бюджету міської територіальної громади виникла дебіторська заборгованість в сумі 11,5тис. грн., в зв’язку з попередньою оплатою періодичних видань на 2022 рік.

 

По загальному фонду бюджету кредиторська заборгованість становить 93,1 тис. грн. по видатках, що здійснюються за рахунок бюджету Христинівської міської територіальної громади, в зв’язку із затримкою оплати не першочергових платежів.

 

По спеціальному фонду дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість складає 202,2 тис. грн. по видатках, що здійснюються за рахунок бюджету Христинівської міської територіальної громади, в зв’язку із затримкою оплати не першочергових платежів.

 

Заборгованість по видатках, що здійснюються за рахунок власних доходів бюджету громади виникла в зв’язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX та з урахуванням обмежень, встановлених постановою Кабінет Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами.

Начальник фінансового управління                     Микола Невшупа

Видатки

Доходи

Заборгованість за окремими програмами по загальному фонду

Заборгованість за окремими програмами по спецфонду

Заборгованість по загальному фонду

Заборгованість по спеціальному фонду

Зведена форма

Інформація про стан місцевих боргів

Кредитування

Про виконання бюджету розвитку

Про надання та використання субвенцій

Фінансування