Інформація про виконання бюджету Христинівської міської територіальної громади за І квартал 2023 року

 • 118

ДОХОДИ

За звітний період до бюджету міської територіальної громади надійшло 96000,8 тис. грн. доходів, з них: 79160,0 тис. грн. до загального фонду, або 126,9 відсотка до плану на звітний період, до спеціального фонду – 16840,9 тис. грн., або у 4,6 рази більше річного плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг доходів загального фонду збільшився на 16661,1 тис. грн., або на 26,7 відсотка.

 

У складі доходів бюджету по загальному фонду:

 • базова дотація – 9470,4 тис. грн.;
 • додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 1260,3 тис. грн.;
 • дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 666,0 тис. грн.;
 • освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 17195,9 тис. грн.;
 • субвенції з місцевих бюджетів – 485,5 тис. грн., з них:
 • на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 207,6 тис. грн.;
 • на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 39,3 тис. грн.;
 • інші субвенції з місцевого бюджету – 238,6 тис. грн.

Загальний фонд

За І квартал 2023 року виконання доходів по загальному фонду бюджету громади (без трансфертів) забезпечено на 144,1 відсотка. При завданні звітного періоду 34748,7 тис. грн. до бюджету надійшло 50081,9 тис. грн., що на 15333,2 тис. грн. більше. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг доходів зріс на 11071,6 тис. грн., або на 28,4 відсотка.

 

Податку на доходи фізичних осіб надійшло 31212,2 тис. грн., що на 8024,4 тис. грн. або на 34,6 відсотка більше проти надходжень за відповідний період 2022 року. Надходження по податку на майно за січень – березень 2023 року склали 6256,2 тис. грн. та збільшилися у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 30,7 відсотка, або на 1469,2 тис. грн. Єдиного податку надійшло 8208,5 тис. грн. або на 4,8 відсотка (374,1 тис. грн.) більше, ніж за І квартал 2022 року.

 

Щоденно проводиться аналіз виконання доходної частини бюджету в розрізі податків та платників, розроблявся план надходжень по платниках та проводився аналіз сплати ними податків. Проводиться робота з платниками податків по питанню 100-відсоткової сплати поточних платежів до бюджету. За І квартал 2023 року проведено 3 засідання комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та обов’язкових платежів і зборів та 1 засідання комісії з питань протидії корупції, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

 

Спеціальний фонд

Надходження до спеціального фонду бюджету (без трансфертів) склали 16840,9 тис. грн., або у 4,6 раз більше річного плану.

 

Власні надходження бюджетних установ при плані 3553,7 тис. грн. склали 16435,6 тис. грн., або у 4,6 раз більше річного плану.

 

Надходження коштів екологічного податку склали 43,9 тис. грн., що становить 209,2 відсотка від запланованих на І квартал 21 тис. грн.

 

Крім того, надійшло 361,3 тис. грн. коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим.

 

ВИДАТКИ

Виконання видаткової частини загального фонду бюджету міської територіальної громади за І квартал 2023 року становить 63874,4 тис. грн., або 74,9 відсотка до уточнених планових призначень на звітний період.

 

На фінансування першочергових статей витрат по загальному фонду бюджету спрямовано 59199,4 тис. грн., що становить 92,7 відсотка загального обсягу видатків звітного періоду, в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями – 43781,8 тис. грн. (85,5 відсотка до уточнених планових призначень), медикаменти та перев'язувальні матеріали – 260,2 тис. грн. (85,3 відсотка), продукти харчування – 959,4 тис. грн. (57,2 відсотка), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 13785,8 тис. грн. (61,3 відсотка), виплата пенсій і допомоги населенню – 402,5 тис. грн. (81,0 відсотків).

 

Із загального обсягу видатків на фінансування виконавчого комітету та структурних підрозділів міської ради спрямовано 10,1 відсотка, на фінансування закладів та заходів у галузі освіти – 65,8 відсотка, на охорону здоров'я – 10,5 відсотка, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 4,2 відсотка, на культуру і мистецтво – 3,2 відсотка, на фізичну культуру і спорт – 1,0 відсоток, житлово-комунальне господарство – 4,8 відсотка, сільське, лісове, рибне господарство та мисливство – 0,2 відсотка, міжбюджетні трансферти – 0,2 відсотка.

 

Фінансування видатків із бюджету Христинівської міської територіальної громади проводилось виходячи з фактичної потреби з врахуванням економії асигнувань по мірі виконання дохідної частини бюджету.

 

Кошторисні призначення загального фонду бюджету на утримання виконавчого комітету та структурних підрозділів Христинівської міської територіальної громади затверджені на І квартал 2023 року у сумі 8719,6 тис. грн., виконання становить 6468,5 тис. грн., або 74,2 відсотка уточнених планових призначень. Заробітна плата з нарахуваннями профінансована по фактично нарахованих сумах – 5175,3 тис. грн.

 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 973,7 тис. грн., що становить 67,6 відсотка уточнених планових призначень.

 

На утримання установ, закладів та фінансування заходів у галузі освіти планом по загальному фонду бюджету на звітний період передбачено 55238,2 тис. грн. Видатки становили 42026,6 тис. грн., або 76,1 відсотка до уточненого плану.

 

На фінансування закладів дошкільної освіти громади спрямовано видатки у сумі 9184,0 тис. грн., або 21,9 відсотка до видатків по галузі.

 

На фінансування закладів загальної середньої освіти громади спрямовано видатки у сумі 28045,0 тис. грн., або 66,7 відсотка до видатків по галузі.

 

На харчування дітей у закладах дошкільної освіти використано – 332,4 тис. грн., учнів закладів загальної середньої освіти – 492,1 тис. грн. Фактична вартість харчування одного діто-дня в дошкільних закладах освіти склала 31,21 грн., в закладах середньої освіти 1 класів та учнів пільгових категорій – 18,87 грн., дітей в дошкільних підрозділах – 32,71 грн.

 

На оплату за спожиті енергоносії використано 6460,8 тис. грн., або 55,4 відсотка до уточнених планових призначень.

 

Виконання видаткової частини спеціального фонду по галузі становить 27,3 відсотка, при плані на рік 3701,6 тис. грн., використано – 1010,0 тис. грн.

 

По галузі «Охорона здоров’я» на надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам, відповідно до прийнятих програм, у бюджеті міської територіальної громади на звітний період передбачено кошти у сумі 9407,5 тис. грн., використано 6704,0 тис. грн., що становить 71,3 відсотка.

На надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству «Христинівська багатопрофільна лікарня» Христинівської міської ради на звітний період передбачено 5591,0 тис. грн., використано 5028,0 тис. грн., або 89,9 відсотка до уточненого плану на звітний період.

 

На медикаменти та перев'язувальні матеріали спрямовано 124,6 тис. грн. Вартість 1 ліжко-дня по медикаментах складає 9,72 грн.

 

Продукти харчування придбано на суму 135,0 тис. грн. Вартість 1 ліжко-дня по продуктах харчування складає 10,53 грн.

 

На оплату за використані енергоносії та комунальні послуги спрямовано 4560,7 тис. грн., або 90,9 відсотка до уточнених планових призначень періоду.

 

На надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Христинівської міської ради на звітний період передбачалось 3816,5 тис. грн., використано – 1676,0 тис. грн., або 43,9 відсотка до уточненого плану на звітний період.

 

Видатки проведено на оплату праці з нарахуваннями – 11,6 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 141,1 тис. грн., придбання медикаментів – 135,6 тис. грн., оплату послуг – 103,3 тис. грн., оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 1252,0 тис. грн., інші виплати населенню – 32,4 тис. грн.

 

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» виконання плану становить 80,2 відсотка, при плані 3366,7 тис. грн., фактично використано 2701,1 тис. грн.

 

За рахунок субвенцій з обласного бюджету по загальному фонду бюджету здійснено видатки на:

 • пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 12,6 тис. грн., або 21,2 відсотка до уточненого плану. Забезпечено ліками 9 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування, автотранспортне обслуговування – 10,0 тис. грн., або 96,2 відсотка до уточненого плану;
 • поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 2,8 тис. грн.
 • виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в’язням і репресованим, які проживають на території області – 3,0 тис. грн.

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги використано кошти у сумі 139,5 тис. грн., або 75,0 відсотків до плану.

 

На компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті спрямовано 60,0 тис. грн., або 60,0 відсотків до плану, компенсаційні виплати за пільговий проїзд на автомобільному транспорті видатки не здійснювались у зв’язку з відсутністю підписаних договорів із перевізниками.

 

На утримання комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» по загальному фонду бюджету громади передбачено 2569,7 тис. грн., використано – 2257,1 тис. грн., що становить 87,8 відсотка уточнених планових призначень.

 

Заробітна плата з нарахуваннями профінансована в повному обсязі відповідно до нарахованих сум – 1927,1 тис. грн., що становить 95,5 відсотка планових призначень.

 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 266,9 тис. грн., що становить 65,7 відсотка уточнених планових призначень.

 

По спеціальному фонду річні планові призначення становлять 804,0 тис. грн., використано – 263,8 тис. грн., або 32,8 відсотка до плану.

 

На харчування підопічних, що перебувають у стаціонарному відділенні спрямовано відповідно до фактичної потреби 203,4 тис. грн. Вартість харчування одного ліжко-дня склала 71,83 грн відповідно до запланованого.

 

Кількість пенсіонерів, одиноких та непрацездатних громадян, які обслуговувалися працівниками центру у І кварталі 2023 року становила 511 осіб, в тому числі: кількість підопічних, що проживали у Ліщинівському стаціонарному відділенні – 28 осіб.

 

Відповідно до міської комплексної програми «Турбота» на 2021-2025 роки на надання матеріальних допомог населенню громади використано 145,0 тис. грн. або 100 відсотків до плану періоду, на придбання засобів ритуальної належності по похованню учасників бойових дій – 53,1 тис. грн.

 

На утримання установ та закладів у галузі «Культура і мистецтво» по загальному фонду бюджету проведено видатки у сумі 2046,0 тис. грн., що становить 78,9 відсотка до запланованого.

 

Заробітна плата з нарахуваннями профінансована по фактично нарахованих сумах – 1734,1 тис. грн. або 84,8 відсотка видатків по галузі.

 

На оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги використано 266,9 тис. грн. – 43,6 відсотка до плану періоду.

 

Кошти спеціального фонду бюджету використано у сумі 3,1 тис. грн., що становить 43,1 відсотка від річного плану, в тому числі: взято на облік книги для поповнення бібліотечного фонду – 0,2 тис. грн., оплата послуг за технічний висновок по списанню автотранспорту – 2,5 тис. грн. та оплата послуг по вивозу сміття – 0,4 тис. грн.

 

По галузі «Фізична культура і спорт» по загальному фонду бюджету планові призначення звітного періоду становили 880,6 тис. грн., фактично профінансовано – 635,8 тис. грн., тобто 72,2 відсотка до плану, в тому числі по:

 

КПКВК 0215031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» при плані 387,4 тис. грн., профінансовано 281,2 тис. грн., тобто 72,6 відсотка до плану, кошти використані на утримання дитячо-юнацької спортивної школи;

 

КПКВК 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» при плані 493,2 тис. грн., профінансовано – 354,6 тис. грн., або 71,9 відсотка до плану.

 

По галузі «Житлово-комунальне господарство» в бюджеті міської територіальної громади по загальному фонду на І квартал передбачалось 4080,5 тис. грн., фактичне використання проведено на суму 3092,5 тис. грн., що становить 72,8 відсотка до уточненого плану. Кошти спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам з благоустрою, задіяним у прибиранні територій населених пунктів, що входять до складу Христинівської територіальної громади, оплату електроенергії за вуличне освітлення населених пунктів, утримання в належному стані доріг, вулиць, площ, скверів, парків, дитячих майданчиків, забезпечення благоустрою кладовищ населених пунктів територіальної громади.

 

По галузі «Економічна діяльність» в бюджеті міської територіальної громади по загальному фонду на І квартал передбачалось 782,0 тис. грн., профінансовано 99,9 тис. грн., що становить 12,8 відсотка до плану на звітний період. Кошти використано на погашення кредиторської заборгованості минулого року за виготовлення технічної документації із землеустрою.

 

По галузі «Інша діяльність» в бюджеті міської територіальної громади по загальному фонду на І квартал передбачалось 165,0 тис. грн., касові видатки не здійснювались.

 

На виконання комплексної Програми функціонування та розвитку системи цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на 2021-2025 роки використано кошти в сумі 100,0 тис. грн.

 

Видаткову частину спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за І квартал 2023 року при плані на рік 21477,4 тис. грн., виконано у сумі 16431,8 тис. грн., тобто на 76,5 відсотка, в тому числі по галузях: державне управління – 203,0 тис. грн., освіта – 1010,0 тис. грн., соціальний захист населення – 263,8 тис. грн., культура і мистецтво – 3,1 тис. грн., фізкультура і спорт – 34,0 тис. грн., житлово-комунальне господарство – 14667,8 тис. грн.

 

Станом на 01.04.2023 року по загальному фонду бюджету міської територіальної громади кредиторська заборгованість становила 344,7 тис. грн. по видатках, що здійснюються за рахунок власних надходжень бюджету громади.

 

По спеціальному фонду бюджету кредиторська заборгованість становила 116,3 тис. грн., в зв’язку із особливим режимом виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану.

Заборгованість по видатках, що здійснюються за рахунок власних доходів бюджету громади виникла в зв’язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX та з урахуванням обмежень, встановлених постановою Кабінет Міністрів України від 9 червня 2021 р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами.

 

Начальник фінансового управління                            Микола НЕВШУПА

Видатки

Доходи

Зведена форма

Звіт про виконання бюджету розвитку місцевих бюджетів

Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету

Інформація про стан місцевих боргів

Кредитування

Фінансування