Продовження строку перебування на території України (обчислення дозволеного строку перебування) іноземцям та особам без громадянства

 • 703

Фото без опису

Заяву щодо оформлення продовження строку перебування на території України заявник подає особисто до Христинівського районного сектору УДМС України в Черкаській області, який надає дану адміністративну  послугу іноземцям та особам без громадянства Христинівської та Монастирищенської територіальних громад.

За порушення іноземцями строку перебування в Україні порушники несуть адміністративну відповідальність. Докладніше – тут.

Обчислення дозволеного строку перебування на території України

1. Строк перебування іноземців, які є громадянами держав з візовим порядком в’їзду, а також осіб без громадянства обмежено строком дії візи. Тобто, іноземець чи особа без громадянства може тимчасово перебувати на території України протягом наданого візою дозволеного строку перебування, але не більше ніж до останнього дня строку дії візи.

2. Громадяни держав з безвізовим порядком в’їзду можуть тимчасово перебувати на території України не більше ніж 90 днів протягом 180 днів, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України.

Під час перебування на території України обчислення дозволеного іноземцю строку перебування здійснюють посадові особи ДМС шляхом відрахування 180 днів назад від дня контролю (дня, на який необхідно визначити законність перебування іноземця на території України). Іноземець не порушив зазначений строк, якщо в межах цього 180-денного періоду він перебував на території України не більше 90 днів.

Обчислити строк перебування можна за допомогою сервісу «Міграційний калькулятор».

Підстави для отримання послуги

 • подання заяви про отримання дозволу на імміграцію;
 • подання заяви про набуття громадянства України;
 • наявності підстав, які не дають змоги виїхати з України;
 • інші випадки, коли виникає необхідність продовження строку перебування (лікування, вагітність, догляд за хворим членом родини, оформлення спадщини, виконання службових обов’язків іноземним кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації тощо).

Необхідні документи

У разі, коли приймаючою стороною є фізична особа:

 • особиста заява, яка формується під час подачі документів в електронному вигляді;
 • паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), копію його сторінок з особистими даними, візою (за наявності) і відміткою про реєстрацію та/або копію імміграційної картки (за наявності);
 • переклад українською мовою сторінок паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений в установленому законодавством порядку;
 • паспортний документ фізичної особи, що є приймаючою стороною (після пред’явлення повертається), та копію його сторінок з особистими даними;
 • копію посвідки на постійне чи тимчасове проживання або іншого документа, що підтверджує законність перебування на території України (якщо приймаючою стороною є іноземець та особа без громадянства);
 • документ, що підтверджує наявність фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України, чи гарантійний лист приймаючої сторони про взяття на себе зобов’язань із сплати всіх витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України та їх виїздом з України;
 • документ про право власності або свідоцтво про державну реєстрацію права власності на житло, яке надається іноземцеві та особі без громадянства для перебування (після пред’явлення повертається), та його копія, а у разі, коли житло не належить приймаючій стороні, - письмова згода власника (співвласника) такого житла. Якщо житло, яке надається іноземцеві та особі без громадянства для перебування, перебуває в державній або комунальній власності, замість документа про право власності подається документ, що підтверджує право приймаючої сторони на користування таким житлом (ордер, договір найму/оренди/піднайму тощо) (після пред'явлення повертається), та його копія, а також письмова згода на перебування іноземця та особи без громадянства всіх повнолітніх осіб, місце проживання яких зареєстровано в такому житлі;
 • одна фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5х4,5 см;
 • квитанція про сплату державного мита за продовження строку перебування або документ, який підтверджує наявність пільг щодо сплати.

У разі, коли приймаючою стороною є юридична особа:

 • особиста заява, яка формується під час подачі документів в електронному вигляді;
 • паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), копію його сторінок з особистими даними, візою (за наявності) і відміткою про реєстрацію та/або копію імміграційної картки (за наявності);
 • переклад українською мовою сторінок паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений в установленому законодавством порядку;
 • паспортний документ керівника юридичної особи, що є приймаючою стороною, та/або уповноваженої ним особи (після пред’явлення повертається) та копію його сторінок з особистими даними;
 • копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • копію розпорядчого документа (наказу, витягу з протоколу, доручення тощо) про призначення працівників, які відповідають за оформлення документів іноземцям та особам без громадянства, засвідчену в установленому законодавством порядку;
 • документ, що підтверджує наявність фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України, чи гарантійний лист приймаючої сторони про взяття на себе зобов’язань із сплати всіх витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України та їх виїздом з України;
 • документ про право власності або свідоцтво про державну реєстрацію права власності юридичної особи на житло, яке надається іноземцеві та особі без громадянства для перебування (після пред’явлення повертається), та його копію, а у разі, коли житло не належить приймаючій стороні, – письмову згоду власника (співвласника) житла чи уповноваженої ним особи;
 • одна фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5х4,5 см;
 • квитанція про сплату державного мита за продовження строку перебування або документ, який підтверджує наявність пільг щодо сплати.

Термін розгляду заяви

Не більше трьох робочих днів. У разі необхідності здійснення додаткових перевірок цей строк може бути продовжено до десяти, а у випадку подання документів для прийняття рішення до ДМС – чотирнадцяти календарних днів;

Результат отримання послуги

Продовження строку перебування на території України.

Підстави для відмови у наданні послуги

Рішення про відмову в продовженні строку перебування іноземця або особи без громадянства на території України приймається в разі:

 1. Необхідності забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку;
 2. Необхідності охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;
 3. Коли паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;
 4. Подання іноземцем та особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей чи підроблених документів;
 5. Коли виявлено факти невиконання іноземцем та особою без громадянства рішення суду чи органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну;
 6. Коли є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець та особа без громадянства мають інші, ніж заявлені у заяві, підстави та мету перебування в Україні або вони не подали відповідного підтвердження;
 7. Відсутність в іноземця та особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення на період перебування або відповідних гарантій приймаючої сторони.

Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

Заяви про продовження строку перебування на території України подаються іноземцями та особами без громадянства та приймаючою стороною не раніше ніж за десять та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення такого строку.